Publicado: 25 de Noviembre de 2014

Assessorament en el funcionament i transmissió; constitució, transformació, fusió de societats civils o mercantils. Atorgament de poders. Elaboració d'actes constitutives, assemblees d'accionistes i sessions. Constitució d'empreses, permisos, llicències, autoritzacions, concessions i gestions en general. Especialistes en dret empreses, societats, insolvència, responsabilitat administradors.